NO KP no KP tanpa "-"
cth: 810326115822
semakan
  • Pastikan anda mempunyai keputusan SPM dan NO TELEFON yang boleh dihubungi.
  • Anda dikehendaki memilih 2 program pengajian.
  • Sila pastikan maklumat yang dimasukkan adalah benar dan tepat.
  • Tawaran program pengajian bersyarat adalah mengikut maklumat yang anda masukkan.